به آشنایی دیگران از طریق قرار دادن لینک این سایت و یا قرار دادن بنر رپید لیچ در وبلاگ/وبسایت خود کمک کنید!
رپید لیچ فارسی را نصب و امتحان کنید و هر گونه نظرات، پیشنهادات، مشکلات خود را با ما در میان بگزارید؛ اگر هر یک از موارد فوق الذکر را انجام دهید لینک شما در اینجا به عنوان حامیان و پشتیبانان پروژه ی رپید لیچ فارسی RLFA قرار خواهد گرفت ;)
اینترنت همگانی، اینترنت پارسی...

http://forum.dverleech.com